Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wprowadzenie do prawoznawstwa. Wydanie 2
Wprowadzenie do prawoznawstwa. Wydanie 2
Do koszyka
49,00 zł
Ilość stron 252
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-7806-028-4
Data publikacji 2015-03-26 12:22:37
Język polski
Spis treści 4
Wykaz skrótów i przywoływanych aktów prawnych 6
Przedmowa do wydania drugiego 8
Przedmowa do wydania pierwszego 10
Rozdział I Społeczeństwo. Państwo. Prawo 13
1. Normy prawne na tle innych norm społecznych 13
2. Prawo a państwo 28
Rozdział II Hierarchiczny porządek prawny prawa stanowionego w państwie demokratycznym 38
1. Kształtowanie się modelu prawa stanowionego w państwie demokratycznym 38
2. Hierarchiczna struktura porządku prawnego prawa stanowionego 46
Rozdział III Pozioma struktura przepisów prawa stanowionego (porządku prawnego) 62
1. Prawo publiczne i prawo prywatne 62
2. Prawo materialne i prawo proceduralne (prawo postępowania) 71
3. Główne gałęzie prawa publicznego 76
4. Prawo cywilne – główna gałąź prawa prywatnego 88
Rozdział IV Instrumenty pojęciowe analizy prawniczej 99
1. Dogmatyka prawa – centralna sfera rozważań prawoznawstwa 99
2. Podmiotowość prawna prawa prywatnego 102
3. Osoby prawne prawa publicznego 109
4. Zagadnienie praw podmiotowych 117
Rozdział V Przepis prawny a norma prawna. Konstruowanie norm prawnych 125
1. Język prawny jako język przepisów prawnych. Język prawniczy 125
2. Przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych 136
3. Normy prawne. Rodzaje norm prawnych 143
4. Wykładnia prawa a „konstruowanie” norm prawnych 152
Rozdział VI Stosowanie prawa 162
1. Pojęcie stosowania prawa. Rozdzielność sfer stanowienia prawa i stosowania prawa 162
2. Typy stosowania prawa. Zasady i modele procedur prawnych 170
3. Fazy (etapy) stosowania prawa 180
3. Subsumcja jako faza stosowania prawa. System norm prawnych 192
Rozdział VII Prawo wewnątrzpaństwowe a prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej 209
1. System prawa wewnątrzpaństwowego a prawo międzynarodowe publiczne 209
2. System prawa wewnątrzpaństwowego a prawo Unii Europejskiej 216
Rozdział VIII Praworządność 227
1. Pojęcie praworządności. Spory wokół rozumienia praworządności 227
2. Praworządność w sferze stanowienia prawa oraz w sferze stosowania prawa 234
3. Formalne (prawne) gwarancje praworządności 239
Skorowidz 247