Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo
Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo
Do koszyka
199,00 zł
Prezentowana publikacja jest rozwinięciem i uzupełnieniem dwóch poprzednich książek z serii Biblioteka Prawa Handlowego: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory umów uregulowanych w kodeksie cywilnym (umowa sprzedaży, sprzedaży na próbę, sprzedaży na raty, dostawy, kontraktacji, o roboty budowlane, leasingu, rachunku bankowego, agencyjna, komisu sprzedaży i komisu zakupu, przewozu osób i przewozu rzeczy, spedycji, ubezpieczenia, składu), natomiast w części obejmującej umowy pozakodeksowe przy wyborze oparto się na przyjętej przez redaktora naukowego i autorów konwencji i pogrupowano je tematycznie. Omówiono umowy w zakresie: działalności i obrotu przedsiębiorstwem, pośrednictwa handlowego, promocji i reklamy, działalności bankowej i inwestycyjnej, inwestycji budowlanych, umów kompensacyjnych, prawa własności przemysłowej, transportu, turystyki, a także umów w obrocie konsumenckim.
Ilość stron 963
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9028-6
Data publikacji 2015-04-01 13:26:26
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Wstęp 15
I. Kodeksowe umowy handlowe 17
II . Pozakodeksowe umowy handlowe 259
Część 1 Umowy w zakresie działalności i obrotu przedsiębiorstwem 261
Część 2 Umowy o pośrednictwo handlowe 363
Część 3 Umowy w zakresie promocji i reklamy 475
Część 4 Umowy w zakresie działalności bankowej i inwestycyjnej 503
Część 5 Umowy w zakresie inwestycji budowlanych 599
Część 6 Umowy kompensacyjne 685
Część 7 Umowy w zakresie praw własności przemysłowej 705
Część 8 Umowy w dziedzinie transportu 777
Część 9 Umowy w dziedzinie turystyki 821
Część 10 Umowy w obrocie konsumenckim 901