Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej
Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej
Do koszyka
99,00 zł
W publikacji szeroko omówiono takie zagadnienia, jak: argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej, modele stosowania prawa, dowód i dowodzenie, rola pytań w argumentacji, reguły interpretacji w wykładni prawa, wnioskowania prawnicze.
Ilość stron 276
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9030-9
Data publikacji 2015-04-02 14:31:47
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Wykaz symboli logicznych (z odpowiednikami słownymi) 11
Rozdział I. Zagadnienia wstępne 13
1. Cele i zakres pracy 13
2. Założenia metodologiczne 19
Rozdział II. Retoryka i prawo 29
1. Retoryka na przestrzeni wieków 29
2. Retoryka współczesna 35
3. Topika i toposy 41
4. Retoryka prawnicza 48
Rozdział III. Logika i prawo 53
1. Logika od starożytności do czasów współczesnych 53
2. Działy logiki 57
3. Funktory prawdziwościowe i ich odpowiedniki słowne 65
4. Problem logiki prawniczej 74
Rozdział IV. Argumentacja prawnicza na tle argumentacji ogólnej 81
1. „Argumentacja” i „argument” – analiza semantyczna 81
2. Istota argumentacji 86
3. Struktura argumentu 92
4. Porządek argumentacji 97
5. Argumenty z… i argumenty do… w praktyce 100
6. Reguły argumentacji w topikach prawniczych 104
7. Koncepcje argumentacji prawniczej 109
Rozdział V. Modele stosowania prawa 115
1. Modelowe ujęcie sądowego stosowania prawa 115
2. Sylogistyczny model stosowania prawa 117
3. Formalizacje sylogizmu prawniczego 123
4. Krytyka sylogizmu prawniczego 129
5. Argumentacyjny model stosowania prawa 134
6. Dwa modele stosowania prawa – sprzeczność czy możliwość kompromisu? 141
7. Epichejremat w retoryce i logice 147
8. Epichejrematyczny model stosowania prawa 149
Rozdział VI. Dowód i dowodzenie 153
1. Retoryczna koncepcja dowodu i dowodzenia 153
2. Pojęcia dowodu i dowodzenia w logice 157
3. Wymogi stawiane dowodzeniu logicznemu 160
4. Dowodzenie a inne wnioskowania 163
5. Rozumienie dowodu w języku prawnym i w języku prawniczym 168
6. Dowód w prawie jako wnioskowanie 173
7. Dowód w prawie na tle koncepcji retorycznych i logicznych 177
Rozdział VII. Rola pytań w argumentacji 181
1. Pytanie w retoryce 181
2. Logiczna analiza pytań 186
3. Pytanie w procesie stosowania prawa 193
Rozdział VIII. Reguły interpretacji w wykładni prawa 203
1. Istota wykładni prawa 203
2. Topiczno-retoryczny obraz wykładni 211
3. Logika w wykładni prawa 218
Rozdział IX. Wnioskowania prawnicze 227
1. Ogólna charakterystyka wnioskowań prawniczych 227
2. Instrumentalne wynikanie norm z norm 233
3. Argumentum a simili 238
4. Argumentum a contrario 244
5. Argumentum a fortiori 249
Rozdział X. Wnioski końcowe 259
Bibliografia 267