Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania
Do koszyka
99,00 zł
W monografii zaprezentowano najpoważniejsze patologie wpływające na prawidłowość obrotu finansowego, w szczególności te wynikające z postępu cywilizacyjnego, rozwoju technicznego oraz nowych form przestępczych. W opracowaniu przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące: dozwolonych i niedozwolonych praktyk giełdowych, zmów przetargowych, nielegalnych transferów finansowych, zastosowania technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymi.
Ilość stron 396
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9029-3
Data publikacji 2015-04-09 10:06:02
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Od redaktora 13
Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy 19
Przestępczość przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych 36
Dozwolone i niedozwolone praktyki giełdowe. Między prawem i ekonomią 62
Zmowy przetargowe jako zagrożenie dla interesów finansowych Unii Europejskiej 91
Nielegalne transfery finansowe na tle problematyki nielegalnych rynków 124
Zastosowanie technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymi 140
Uprowadzenie dla okupu jako forma wywierania wpływu na ofiarę z perspektywy podmiotów gospodarczych 161
Geneza i rozwój służb policyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Polsce 179
Parabanki. Charakterystyka zjawiska z perspektywy kryminologii 189
Napady na banki – sprawcy i ich czyny 208
Ekonomiczne aspekty przestępstwa handlu ludźmi 223
Prawnokarna ochrona tożsamości elektronicznej w perspektywie przeciwdziałania nielegalnym rynkom finansowym 237
Ryzyka związane z rozwojem obrotu wirtualnymi walutami. Analiza na gruncie obecnie obowiązujących przepisów 257
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa – społeczna inicjatywa przeciwdziałania porwaniom dla okupu 274
Criminological control of economic criminality in the Slovak Republic 300
Przestępstwo fałszowania pieniędzy. Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej 307
XV lat obowiązywania ustawy o zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Szwajcarii 332
Insider dealing – zakazane wykorzystanie istotnej informacji poufnej 354
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej nadzorujący sektor finansowy 381
Załącznik 393