Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Do koszyka
39,00 zł
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. W pracy przedstawiono również: katalog kar porządkowych, tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania, zatarcie kary. W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje: katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie, wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.
Ilość stron 138
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8609-8
Data publikacji 2015-04-09 11:18:42
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
Rozdział I Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli 13
1. Podstawa prawna wymierzenia kar porządkowych, rodzaje kar 13
2. Tryb nałożenia kary porządkowej – terminy i sposób ukarania 36
3. Sprzeciw od nałożonej kary porządkowej 51
4. Zatarcie kary porządkowej 56
5. Procedura wymierzania kar porządkowych nauczycielom 60
Rozdział II Odpowiedzialność dyscyplinarna – uchybienie godności zawodu nauczyciela 69
1. Wprowadzenie 69
2. Katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej. Postępowanie dyscyplinarne 69
3. Termin nałożenia kary dyscyplinarnej 88
4. Zatarcie skazania 91
5. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków 94
6. Wygaśnięcie stosunku pracy 102
7. Procedura postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 106
Wykaz literatury 123
Indeks problemowy 125
Indeks wzorów 131
Indeks procedur 133
Indeks rzeczowy 135