Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2015
Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2015
Do koszyka
229,00 zł
Publikacja stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnie obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych budowanego od początku 1999 r., który podlega jednak bieżącej modernizacji. Do końca 1998 r. system ten był w dużej mierze oparty na tzw. zabezpieczeniu społecznym, natomiast obecnie jest to system ubezpieczeniowy, polegający - mówiąc w uproszczeniu - na powiązaniu składek ubezpieczeniowych z należnym świadczeniem. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wyodrębnione zostały cztery ryzyka ubezpieczeniowe: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe i każde z nich ma na celu ochronę ubezpieczonego. Dla większości osób aktywnych zawodowo ubezpieczenia społeczne mają charakter obowiązkowy, a podleganie im jest zasadniczym warunkiem nabycia prawa do świadczeń wchodzących w ich zakres. W opracowaniu przedstawiono całościowo problematykę systemu i uregulowanych w nim świadczeń, mając na uwadze głównie względy praktyczne, poradnikowe. Nie jest to więc komentarz do "ubezpieczeń społecznych", ale swego rodzaju poradnik przedstawiający główne założenia systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń ubezpieczeniowych, uzupełniony o uwagi dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z udzielaniem pomocy socjalnej rodzinie, w tym systemowi świadczeń rodzinnych - zasadom przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych oraz dodatków pieniężnych do niego. Niewątpliwą zaletą publikacji jest wyczerpujące ujęcie tematu - obejmuje ona właściwie całość zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, od zasad objęcia ubezpieczeniem społecznym, kwestii tzw. oskładkowania, po świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Warto przy tym zauważyć, że prezentowana praca stanowi swego rodzaju drugą - ubezpieczeniową część obecnego od lat na rynku Meritum. Prawo Pracy.
Ilość stron 1433
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8548-0
Data publikacji 2015-01-30 08:02:08
Język polski
Spis treści 5
Słowo wstępne 11
Wykaz skrótów 13
Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 17
Rozdział II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa 309
Rozdział III. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego 479
Rozdział IV. Zasady wypłaty świadczeń 509
Rozdział V. Świadczenia rodzinne z budżetu państwa 539
Rozdział VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG 615
Rozdział VII. Prawo do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach 659
Rozdział VIII. Renty z FUS 711
Rozdział IX. Obliczanie wysokości emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach oraz rent 789
Rozdział X. Przyznawanie i wypłata emerytur i rent 981
Rozdział XI. Postępowanie w sprawach o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach i rentę 1033
Rozdział XII. Nowe emerytury oraz ich wysokość 1129
Rozdział XIII. Okresowa emerytura kapitałowa 1197
Rozdział XIV. Emerytury pomostowe 1213
Rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 1263
Rozdział XVI. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne 1349
Rozdział XVII. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1395
Indeks rzeczowy 1411