Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Do koszyka
13,90 zł
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Adresaci: Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych. Zmiany, które weszły w życie między 2 września 2014 r. a 2 lutego 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 2 lutego 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.
Ilość stron 464
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8605-0
Data publikacji 2015-03-24 10:36:44
Język polski
Spis treści 4
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 9
DZIAŁ I. Przepisy wstępne 9
DZIAŁ II. Sąd 19
DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny 26
DZIAŁ IV. Czynności procesowe 48
DZIAŁ V. Dowody 75
DZIAŁ VI. Środki przymusu 115
DZIAŁ VII. Postępowanie przygotowawcze 144
DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 174
DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze 214
DZIAŁ X. Postępowania szczególne 232
DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 251
DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 264
DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 275
DZIAŁ XIV. Koszty procesu 376
DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych 391
Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania karnego 403
Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania karnego 409
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) 413
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 225, poz. 1485) 419
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) 420
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1651) 422
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) 424
Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania karnego 432