Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe [PRZEDSPRZEDAŻ]
Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe [PRZEDSPRZEDAŻ]
Do koszyka
129,00 zł
Mariusz Załucki - doktor habilitowany; profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; adwokat; autor ponad stu publikacji z zakresu prawa prywatnego. Współautorami książki są przedstawiciele nauki i praktyki, reprezentujący m.in. następujące ośrodki naukowe: krakowski, wrocławski, szczeciński, rzeszowski, katowicki, opolski, olsztyński i białostocki. Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień dotyczących zarówno przepisów, które w istotny sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i innych z zakresu prawa spadkowego. W publikacji uwzględniono nie tylko aspekty materialnoprawne omawianych zagadnień, lecz także procesowe i egzekucyjne. Zmiany dotyczące nowych zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w miejsce odpowiedzialności nieograniczonej jako zasadę wprowadziły odpowiedzialność ograniczoną do wartości inwentarza spadkowego. Tym samym zastąpiono regulację, która obowiązywała ponad 50 lat. Wiąże się to z problemami zarówno natury praktycznej, jak i teoretycznej. Z tego też powodu praktycy i teoretycy są zainteresowani wykładnią nowych przepisów, które wywołują wiele kontrowersji. Książka jest odpowiedzią na te potrzeby. Czytelnika zainteresują w szczególności propozycje interpretacji nowych przepisów, a także kwestie dotyczące problemów spisu inwentarza, które są szczególnie istotne dla praktyki komorniczej i sądowej, dotyczą bowiem często wykorzystywanych rozwiązań prawnych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, komorników i sędziów. Ze względu na autonomiczne podejście do omawianych problemów każdego z autorów zainteresuje również środowiska naukowe. Będzie nie tylko zachętą do dalszej dyskusji o polskim prawie cywilnym, lecz także próbą interpretacji norm, które są dla praktyki największym wyzwaniem.
Ilość stron 316 stron
Wydawnictwo Wolters Kluwer SA
ISBN 978-83-264-9089-7.pdf
Data publikacji 2016-05-04 19:01:19
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Słowo wstępne 13
Wprowadzenie do problematyki egzekucji z majątku spadkowego w świetle ostatnich zmian prawa 15
Modele odpowiedzialności za długi spadkowe a prawo polskie. Ochrona dłużnika czy wierzyciela? 24
Dobrodziejstwo inwentarza (beneficium inventarii) i jego realizacja w prawie rzymskim 51
Przedmiot odpowiedzialności spadkobierców dłużnika na tle obowiązujących przepisów prawa materialnego i procesowego 74
Ochrona wierzyciela spadkowego według przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 92
O ostatnich zmianach w kolizyjnym prawie spadkowym 108
O ograniczonej odpowiedzialność spadkobierców, czyli skoro miało być tak dobrze, dlaczego jest tak źle? 138
Sporządzenie spisu inwentarza po nowelizacji 155
Spis inwentarza a wykaz inwentarza 169
Zasady ponoszenia kosztów spisu inwentarza sporządzanego przez komornika sądowego po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 185
Wykaz inwentarza składany przed notariuszem – zarys problematyki 195
Złożenie wykazu inwentarza przed notariuszem 210
Prywatny wykaz inwentarza. Głos w dyskusji o wadach i zaletach nowej instytucji prawa prywatnego 228
Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe 245
Odpowiedzialność transmitariuszy za długi spadkowe 258
Egzekucja z prawa do konta na serwerze gry komputerowej i zgromadzonych na nim dóbr wirtualnych. Zarys problematyki 280
Bibliografia 297