Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach
Do koszyka
59,00 zł
W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły. W publikacji przedstawiono m.in.: nadrzędność przywództwa nad zarządzaniem, powiązanie kompetencji moderatora, facylitatora i coacha z zadaniami dyrektora szkoły, konkretne techniki działania w każdej z wymienionych ról, połączenie kompetencji społecznych z kompetencjami z zakresu zarządzania, możliwości rozwojowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Ilość stron 536
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8580-0
Data publikacji 2015-04-09 12:48:31
Język polski
Wstęp 0
1. Szkoła musi się zmieniać 0
2. Wyzwania 0
3. Szkoła jako organizacja ucząca się 0
4. Wyjście ze strefy komfortu 0
1 Kompetencje niezbędne w zarządzaniu szkołą 0
1. Kompetencje decydujące o naszym życiu 0
2. Inteligencja emocjonalna 0
3. Wykorzystanie kompetencji miękkich w zarządzaniu sobą 0
4. Kompetencje społeczne 0
5. Kompetencje osobiste 0
2 Przywództwo a zarządzanie zmianą 0
1. Dlaczego przywództwo 0
2. Zarządzanie versus przywództwo 0
3. Jak wykorzystać empowerment w zarządzaniu szkołą 0
4. Pomoc w przechodzeniu przez zmianę 0
5. Rola kreatywności 0
6. Podstawy skutecznej komunikacji w pełnieniu roli dyrektora szkoły 0
3 Podstawy skutecznej komunikacji w pełnieniu roli dyrektora szkoły 0
1. Podstawy skutecznej komunikacji 0
2. Naucz się rozmawiać 0
3. Zdolność mówienia i słuchania 0
4. Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej 0
5. Język wywierania wpływu na innych 0
6. Powody, dla których trudno się dogadać 0
4 Optymalizacja procesu zarządzania 0
1. Praca nad rozwojem 0
2. Przywództwo sytuacyjne 0
3. Entuzjastyczny debiutant, 0
4. Rozczarowany adept, czyli dialog 0
5. Kompetentny, lecz ostrożny praktyk, czyli wsparcie 0
6. Samodzielny ekspert, czyli delegowanie 0
7. Ciąg dalszy o istocie przywództwa sytuacyjnego 0
8. Korzystanie z nowego modelu wspomagania 0
9. Podstawy organizacji szkoleń 0
10. Projektowanie programu 0
10.1. Cele szkoleń 0
10.2. Realizacja szkoleń 0
11. Ocena programów 0
5 Kreowanie skutecznej pracy zespołów 0
1. Co motywuje ludzi 0
2. Podstawy pracy zespołowej 0
3. Techniki aktywizowania i pobudzania 0
4. Zadania dyrektora w organizacji pracy zespołowej 0
5. Zarządzanie procesem grupowym 0
5.1. Formowanie zespołu 0
5.2. Szturmowanie 0
5.3. Normowanie 0
5.4. Współpraca 0
5.5. Rozwiązywanie zespołu 0
5.6. Kontynuacja 0
6. Role w zespole 0
7. Negatywne skutki działania mechanizmów obronnych 0
8. Ingracjacja 0
6 Cel i techniki moderowania pracy grupowej 0
1. Osoba moderatora i podstawy moderacji 0
2. Podstawy skutecznego moderowania pracy rady pedagogicznej 0
3. Prowadzanie spotkań w miejscu pracy 0
4. Dyskusja aktywizująca pracę rady pedagogicznej 0
5. Podstawowe umiejętności reagowania na różnorodne zachowania 0
6. Jak przemawiać do innych 0
7 Zasady i możliwości facylitacji 0
1. Filozofia dzielenia się 0
2. Zasady facylitacji rozwoju członków społeczności szkolnej 0
3. Wspieranie projektowania rozwoju 0
4. Wzmacnianie skuteczności możliwego zwycięstwa 0
8 Coaching w codziennej pracy dyrektora szkoły 0
1. Co to jest coaching 0
2. Piramida Diltsa 0
3. Wykorzystywanie różnych punktów widzenia 0
4. Wartości i przekonania – mentor 0
5. Tożsamość – sponsor 0
6. Poziom duchowy – inspirowanie 0
7. Action Learning 0
8. Podróż bohatera 0
Epilog 0
Bibliografia 0
Spis treści 7