Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autonomia pacjenta a polskie prawo karne
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne
Do koszyka
73,00 zł
W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do wyrażania zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne i jego prawa do sprzeciwiania się im. Położono w niej nacisk na zróżnicowanie konsekwencji w zależności od tego, czy czynność lekarska jest legalna pierwotnie, czy wtórnie. Uwzględniono także aspekt zgodności istniejących rozwiązań normatywnych z Konstytucją RP. Prawo pacjenta do samostanowienia nie było i nadal nie jest w pełni honorowane w praktyce, toteż opracowanie może posłużyć odchodzeniu od modelu medycyny paternalistycznej w kierunku medycyny opartej na upodmiotowieniu pacjenta. Pozycja adresowana jest w pierwszej kolejności do prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Jednakże zdecydowana większość omawianych w niej zagadnień może okazać się interesująca dla lekarzy i innych osób uprawiających zawody medyczne, w szczególności dla zaangażowanych w orzecznictwo sądów lekarskich.
Ilość stron 181
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1835-8
Data publikacji 2011-03-16 12:25:49
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 7
Zamiast wstępu 11
Rozdział I Zgoda pacjenta lub innego podmiotu. uprawnionego jako warunek legalności działania lekarza 13
Rozdział II Czynności lekarskie podejmowane bez zgody uprawnionego podmiotu bądź przy jego sprzeciwie 88
Rozdział III Prawnokarne konsekwencje wykonania czynności lekarskiej bez zgody uprawnionego podmiotu bądź przy jego sprzeciwie w sytuacji braku ustawowego upoważnienia do tego 145
Zamiast podsumowania 171
Bibliografia 173