Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Alimenty i ojcostwo. Komentarz
Alimenty i ojcostwo. Komentarz
Do koszyka
52,00 zł
Stan prawny na 1.01.2008 r.W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnegooraz procesowego, odnoszące się do alimentacjioraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzemautorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższegooraz literatura przedmiotu. Książka zawieraponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawieo ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. W trzecim wydaniu autor omawia sytuację prawną związanąz przywróceniem przez ustawodawcę instytucji funduszualimentacyjnego.
Ilość stron 249
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 78-83-264-2291-1
Data publikacji 2011-03-16 10:46:43
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 15
Wstęp 17
CZĘŚĆ PIERWSZA Obowiązek alimentacyjny 19
CZĘŚĆ DRUGA Ustalenie ojcostwa 59
CZĘŚĆ TRZECIA Władza rodzicielska 123
CZĘŚĆ CZWARTA Nazwisko dziecka 127
CZĘŚĆ PIĄTA Kodeks postępowania cywilnego 131
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 131
CZĘŚĆ SZÓSTA Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą 169
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 181
Zarządzenie nr 36/61/U Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1961 r. 198
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. 213
CZĘŚĆ SIÓDMA Wzory pism 243